โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก: ปฏิกิริยาเคมี

2007-11-18
ค้นหาส่วนผสมที่ขาดหายไปซึ่งจำเป็นในการผสมน้ำมันและน้ำส้มสายชูกับการทดลองอิมัลชัน

ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเหล่านี้: ปฏิกิริยาเคมี ลูก ๆ ของคุณสามารถเรียนรู้ว่า พูดง่ายๆ ก็คือ ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเมื่อสารหนึ่งเปลี่ยนเป็นอีกสารหนึ่ง ไม่ว่าสีจะเปลี่ยนไป รูปร่าง ความยืดหยุ่น หรือแม้แต่การระเบิด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปฏิกิริยาเคมีทุกประเภท

ส่วนที่ดีที่สุดคือมีโครงการสำหรับทุกคน หากบุตรหลานของคุณสนใจที่จะสร้างความวุ่นวาย ที่นี่มีโครงการสำหรับเรื่องนั้น หากบุตรหลานของคุณสนุกกับการปล่อยให้คนอื่นสงสัยว่าพวกเขางอกระดูกไก่อย่างไร คุณสามารถหาได้ที่นี่ หรือหากพวกเขาเพียงแค่สนุกกับการดูสีสันที่เปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตา พวกเขาก็สามารถทำเช่นนั้นได้เช่นกัน มีโครงการวิทยาศาสตร์มากมายสำหรับเด็กที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก: ปฏิกิริยาเคมี

ถ้วยโฟมละลาย

ช่วยลูก ๆ ของคุณละลายแม่มดโฟมลงในขวดอะซิเตทและปั้นผลงานชิ้นเอกของ be-witching ด้วยสารที่เหนียวเหนอะหนะ

ป๊อปเปอร์เคมี

บุตรหลานของคุณสามารถค้นพบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใส่เบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูลงในภาชนะฟิล์มพลาสติก

การทดสอบกรด

เพียงแค่เทน้ำส้มสายชูลงบนก้อนหิน ลูกๆ ของคุณจะพบว่าหินนั้นมีแคลเซียมคาร์บอเนตหรือไม่

Pee Pals

ให้บุตรหลานของคุณทำเงินกับเพื่อนของพวกเขาในขณะที่ค้นพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถทำให้ของหนักลอยได้

การต่อสู้ของตับและมันฝรั่ง

ค้นหาว่าตับหรือมันฝรั่งชิ้นหนึ่งผลิตฟองอากาศมากขึ้นหรือไม่เมื่อใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

เครื่องโฟม

ช่วยลูกๆ ของคุณผสมส่วนผสมที่เป็นฟองๆ เมื่อพวกเขาเติมน้ำส้มสายชู เบกกิ้งโซดา และผงซักฟอกแบบผง

กะหล่ำปลีแดงเลือดออก

หลังจากต้มกะหล่ำปลีแล้ว เด็กๆ ของคุณสามารถทดลองวิธีเปลี่ยนกะหล่ำปลีให้เป็นสีแดงและเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้

แยกร่างหมึกดำ

บุตรหลานของคุณสามารถค้นพบผ่านโครมาโตกราฟี (การแยกส่วนประกอบของสารเคมี) ว่าหมึกสีดำไม่ได้มีเพียงสีเดียว

กันสนิม

ให้บุตรหลานของคุณค้นหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเติมออกซิเจนและน้ำลงในขนเหล็ก

When Good Juice Goes Bad

Before an audience, your kids can magically transform red grape juice into green juice.

Emulsion Experiment

Your kids can discover what ingredient is needed to help oil and vinegar stay mixed together.

Knotted Bones

Watch your kids amaze their friends with rubbery chicken bones they can tie in a knot.

Erupting Volcano

Your children can construct their own volcano made from simple household items.

Keep reading to learn how kids can melt a witch in acetone, and then mold the sticky remains.

For more super science projects for kids, check out:

Contents
 1. Foam Cup Meltdown
 2. Chemical Poppers
 3. Acid Test
 4. Pee Pals
 5. The Battle of Liver and Potato
 6. Foam Machine
 7. Bleeding Red Cabbage
 8. Deconstruct Black Ink
 9. Rust Resistant
 10. When Good Juice Goes Bad
 11. Emulsion Experiment
 12. Knotted Bones
 13. Erupting Volcano

Foam Cup Meltdown

Your hand-drawn witch seems to shrink in foam cup meltdown once she's placed in acetone.

Help your children create a foam cup meltdown when they dip a hand-drawn witch in acetone and turn the sticky witch goo into molded art.

Safety First:

­Make sure your children wear goggles to protect their eyes from the acetone and wear rubber gloves to prot­ect their hands. Make sure they don't pour the acetone into a plastic bowl because it could damage the bowl. Do this activity in an area with good air circulation.

What You'll Need:

 • Foam cup
 • Pen
 • Goggles
 • Rubber gloves
 • Acetone (nail polish remover)
 • Glass or metal bowl

How to Create a Foam Cup Meltdown:

Step 1: Have your children draw a picture of a wicked witch on an upside-down foam cup.

Step 2: Ask your kids to put on the goggles and rubber gloves. Help them pour acetone into the bowl so it is about 1/2 inch deep.

Step 3: Assist your children with putting the witch into the acetone, feet first. Then watch as the witch melts, just like the wicked witch in The Wizard of Oz. As your children watch, you can all say in your best witch voices, "I'm melting, I'm melting."

Step 4: When the witch has totally melted, help your children reach into the acetone (with the rubber gloves still on) and pull out the goo. Then have your kids mold it into any shape -- when it dries they will have a statue.

What Happened?

Similar to salt dissolving in water, polystyrene foam dissolves in acetone. The foam in the cup holds millions of tiny pockets of air. This makes the cup a great insulator, keeping your hot chocolate warm on cold days. When the foam dissolves in the acetone, the air is released, and a sticky goo results. When the foam goo hardens, it doesn't have air pockets anymore.

Keep reading to have your kids learn what happens when you baking soda and vinegar are combined.

For more super science projects for kids, check out:

Fun Fact

Styrofoam is made from a chemical called polystyrene. The Dow Chemical Company invented it in the 1940s. Polystyrene beads are heated and air is blown in to create air bubbles in the foam. It is used for cups, home insulation, packing material, and flotation devices.

Chemical Poppers

Adding vinegar to baking soda in a filmcanister will create a noisy chemical popper.

Amaze your kids when you have them create chemical poppers by adding baking soda and vinegar to a film container. Make sure everybody nearby is wearing goggles to protect their eyes from the popping lid. Do this project in the kitchen or outside for easy cleanup.

What You'll Need:

 • Facial tissue
 • Teaspoon
 • Baking soda
 • Vinegar
 • Plastic 35mm film container
 • Goggles

How to Create Chemical Poppers:

Step 1: Have your children tear the tissue so they have a 4x4-inch square. They should put one teaspoon baking soda into the tissue square. Have them wrap it into a ball.

Step 2: Your kids should put three teaspoons vinegar into the film container. Make sure they put on the goggles.

Step 3: This part is tricky. Have your children hold the lid of the film container in one hand. They should then put the baking soda wrapped in tissue into the container. Make sure they quickly put on the lid and that the lid is snapped shut all around.

Step 4: Have everyone stand back, and watch the kaboom happen! When vinegar (acetic acid) is mixed with baking soda (sodium bicarbonate), it produces a chemical reaction. Carbon dioxide gas is produced. As more and more gas is produced, pressure in the film container builds, until POOF! The lid is blown off, revealing bubbling foam. It is important to have the lid completely snapped on or the carbon dioxide gas will sneak out the sides and the pressure will not build. Try having your kids vary the concentration of vinegar and baking soda until they have the perfect concentration that will allow them enough time to put the lid on but still produce the loudest pop. If they are really fast at putting the lid on, try it without the tissue. They can put the baking soda directly into the vinegar. This produces a bigger pop and a more oozing mess.

For another vinegar experiment, keep reading science projects for kids: chemical reactions for your kids to learn if rocks in their backyard contain calcium carbonate.

For more super science projects for kids, check out:

Fun Facts

Vinegar is an acidic liquid made by microorganisms. Yeast changes sugar into alcohol. Bacteria turn the alcohol into vinegar. If wine gets too old, it turns into vinegar.

Acid Test

Challenge your children to check to see if rocks and minerals contain calcium carbonate with an acid test.

What You'll Need:

 • Rocks
 • Small cups
 • Vinegar

How to Create an Acid Test:

Step 1: Have your children gather several small pieces of different kinds of rock. They should then place each piece into a different cup.

Step 2: Ask your kids to pour enough vinegar in each container to almost cover the rock. Have them check to see if the rock starts fizzing. If it does, they'll know that the rock contains calcium carbonate because the acid in the vinegar reacts with calcium carbonate to cause the fizzing.

Keep reading science projects for kids: chemical reactions to learn how your kids can gross out their friends and learn about carbon dioxide gas at the same time.

For more super science projects for kids, check out:

Acid and Rocks

Rocks such as limestone, marble, calcite, and chalk react with the acid in this way. Acid rain can also break down rocks, just as vinegar can. Many ancient buildings and statues are made of marble, and acid rain is causing some of them to slowly dissolve.

Pee Pals

Pee pals can gross everyone out, but theyalso help teach about carbon dioxide gas.

Pee Pals will gross out your kids' friends while proving that carbon dioxide gas bubbles can make heavy objects float. In this activity your kids drink soda that they pretend is urine. Of course, no one should ever drink real urine! Remind your kids to not drink or eat things they make in chemistry.

What You'll Need:

 • Raisins
 • Small bowl that looks scientific
 • Tablespoon
 • Water
 • Beaker or tall glass
 • Yellow soda

How to Make Pee Pals:

Step 1: Have your kids put four to six raisins in a bowl with one tablespoon water. The raisins will absorb some water and look more like bugs.

Step 2: Ask them to pour the yellow soda into the glass. They should hide the soda bottle and the raisin box.

Step 3: Invite your children to round up an audience. Have your kids hold up the glass with the yellow soda, and have them explain to the crowd that this is pee. Tell them to feel free to use the scientific name, "urine."

Step 4: Have your children hold up the raisins in the bowl. They should tell the audience that the raisins are bugs that have been genetically engineered to get their food from pee and to clean the pee.

Step 5: Make sure your kids explain that the scientists who engineered the bugs named them Bugus Urinalis but their nickname is Pee Pals. Have your kids say that the Pee Pals are a little sluggish until they eat.

Step 6: Have your kids drop the Pee Pals into the glass, and have everyone watch as the pals will sink to the bottom. They should explain that the bugs are now eating.

Step 7: After a short time some of the pals will rise to the top of the surface and then fall back down. They will keep repeating this "dance." Your kids should inform the audience that the Pee Pals rise to the top to get oxygen and then fall back down to the bottom to clean the urine.

Step 8: After a few minutes your children should announce in a dramatic way, "The Pee Pals have cleaned the urine!" Have your kids ask for volunteers to drink it. When everybody says, "No way," your kids can dramatically drink the beverage. Then have them tell everybody how good it tastes. The raisins sink to the bottom of the glass of soda because they are denser than the soda. The fizz (or carbonation) of soda is from the carbon dioxide gas it contains. When carbon dioxide bubbles attach to the raisins, the raisins rise. At the surface the bubbles are released, and the raisins sink back down to the bottom of the glass.

Keep reading science projects for kids: chemical reactions to learn how your kids can make a bubbly experiment with a piece of liver and a potato.

For more super science projects for kids, check out:

The Battle of Liver and Potato

Find out who will win in the battleof the liver and potato.

In the battle of liver and potato, your kids will learn a lot about little bits of food. Make sure your children are careful with sharp knives. Have them wash their hands after handling liver. Make sure they don't drink hydrogen peroxide; they should wear goggles to avoid getting hydrogen peroxide in their eyes.

What You'll Need:

 • Potato
 • Liver
 • Knife
 • Cutting board
 • Goggles
 • Hydrogen peroxide (3% solution)
 • 2 test tubes (or similar shaped glasses)
 • Ruler
 • Dish soap
 • Science stirrer (or coffee stirrer)
 • Paper and pencil

How to Create the Battle of Liver and Potato:

Step 1: Have your children cut small, equal-size pieces of raw liver and potato.

Step 2: Make sure they put on their goggles. Help your children pour hydrogen peroxide into two test tubes until it measures about one inch in each.

Step 3: Have your kids add one drop dish soap to each test tube, and make sure they stir gently.

Step 4: At the same time, they should place a piece of liver in the first test tube and a piece of potato in the second. Ask your kids which test tube produces the most bubbles? Have them record the foam heights in each test tube. Dropping pieces of liver and potato into the hydrogen peroxide results in bubbling as oxygen is released. The interaction of the bubbles with the soap solution produces a good amount of foam. Liver produces more bubbles and foam than the potato. Liver wins because it has a greater amount of catalase -- the enzyme that breaks down hydrogen peroxide.

For another bubbly project for your kids, keep reading science projects for kids: chemical reactions to learn what happens when vinegar, baking soda, and laundry detergent are combined.

For more super science projects for kids, check out:

Fun Fact

Enzymes are chemicals made by living things. They speed up, or catalyze, chemical reactions. Enzymes control everything the body does.

Foam Machine

Create a mess with a foam machine made fromvinegar, baking soda, and laundry detergent.

This foam machine is so much fun, your kids may forget they're learning about chemistry. Make sure your children wear goggles while doing this activity. And be sure they do this activity over a covered area or the sink.

What You'll Need:

 • Goggles
 • 2 test tubes (or similar shaped glasses)
 • Powdered laundry detergent
 • Teaspoon
 • Vinegar
 • 2 science stirrers (or coffee stirrers)
 • Baking soda
 • Water

How to Create a Foam Machine:

Step 1: Make sure your kids put on the goggles. Have them place 1/2 teaspoon powdered laundry detergent into test tube A. They should fill it 1/3 full with vinegar, and then stir gently with a stirrer.

Step 2: Have your children place 1/2 teaspoon baking soda into test tube B. They should fill it 1/3 full with water, and then stir gently with second stirrer.

Step 3: Ask your kids to pour the contents of test tube B into test tube A. Then have them check it out! Watch the foam as it oozes and oozes all over the place. The acidic vinegar and the alkaline baking soda (sodium bicarbonate) produce a chemical reaction. Carbon dioxide is produced by the reaction. It combines with the soap to produce foam that oozes out of the test tube.

Keep reading science projects for kids: chemical reactions to learn how your kids can magically change the color of cooked cabbage.

For more super science projects for kids, check out:

Fun Fact

Baking soda is made of a chemical called sodium bicarbonate. This chemical occurs in all living things. It helps keep the pH of organisms in balance. The pH scale tells us if a solution is acid or alkaline. A pH of 1 is very acidic and 6 is slightly acidic. A pH of 7 is neutral; distilled water has a pH of 7. A pH of 8 is slightly alkaline and 14 is very alkaline.

Bleeding Red Cabbage

Make a bleeding red cabbage by adding a little vinegar, then turn it green again with ammonia.

Help your children make a bleeding red cabbage with a little vinegar, and then they can magically turn it green with some ammonia. Make sure your kids wear goggles and rubber gloves when using ammonia and vinegar. They should also avoid skin contact with ammonia. If ammonia gets on their skin, wash immediately with lots of water.

What You'll Need:

 • 1/4 head red cabbage
 • Knife
 • Saucepan
 • Measuring cup and spoons
 • Water
 • Strainer
 • Pot
 • Funnel
 • Glass bottle with cap
 • Goggles
 • Rubber gloves
 • 3 test tubes (or glasses)
 • Pipette (or eyedropper)
 • Vinegar
 • Ammonia

How to Make Bleeding Red Cabbage:

Step 1: Help your children cut cabbage into chunks. Have them put the cabbage into the saucepan with two cups water. Help them heat the pan to a low boil on the stove. Then turn off the heat, and let water cool.

Step 2: Help your kids pour the cabbage juice through the strainer into a pot. Make sure to use a funnel to pour the cabbage juice into the bottle. Then have your kids throw away the cabbage. Your kids have made the cabbage juice indicator.

Step 3: Have your children test their cabbage juice indicator. Make sure they put on their goggles and rubber gloves. They should put two tablespoons of the indicator into each test tube. Have them then add two tablespoons of water to each test tube to dilute the indicator.

Step 4: Your children should add a few drops of vinegar to the first test tube, a few drops of ammonia to the second test tube, and a few drops of water to the third test tube. (Make sure they rinse the pipette well between liquids.)

Step 5: Have your kids compare the color in each test tube. Afterward, they should keep the cabbage indicator in the refrigerator for other experiments. Boiling the cabbage let its pigment escape into the water. This pigment is pH sensitive. So when you added vinegar, it turned red. The cabbage indicator turns red in acidic solutions. When you added ammonia, it turned green. The cabbage indicator turns green in an alkaline solution.

Keeping the theme of colors in mind, keep reading science projects for kids: chemical reactions to learn how your kids can determine what black ink is really made of.

For more super science projects for kids, check out:

Deconstruct Black Ink

Your children can use chromatography to deconstruct black ink and find out what color the ink really is.

What You'll Need:

 • Coffee filter paper
 • Scissors
 • Ruler
 • Black water-soluble marker
 • Glass
 • Water

How to Deconstruct Black Ink:

Step 1: Have your children cut a 1 x 4-inch strip from the coffee filter paper. With a marker, they should draw a person one inch above the bottom of the strip. Then have your kids hang the strip over the side of a glass so the drawing is in the glass.

Step 2: Ask your children to add just less than an inch of water to the glass. The drawing of the person should be above the water. And then everyone can watch what happens. The water rises up the filter paper and dissolves the ink from the marker. The water carries this ink up the filter paper, and the person stretches. As the water moves up the filter paper, colors appear as the ink is separated. Even though your kids might have thought black ink was just black ink, black ink is actually made of several colors.

Keep reading science projects for kids: chemical reactions for your kids to learn what chemical reaction creates rust.

For more super science projects for kids, check out:

Fun Fact

Chromatography is used in chemistry to separate chemicals. For example, the pigments in leaves can be separated with alcohol and filter paper. The reason for the separation of colors in chromatography is that different chemicals dissolve at different rates and adhere with different amounts of force. We can learn a lot by testing with chromatography.

Rust Resistant

Learn what chemical reaction to avoid so your prized possessions will be rust resistant.

Nobody likes rust to form on their favorite toys, so have your kids learn what chemical reaction to avoid in order to become rust resistant. Make sure your kids wear rubber gloves to avoid splinters when handling steel wool.

What You'll Need:

 • Rubber gloves
 • Scissors
 • Steel wool
 • 3 test tubes
 • Water

How to Make Rust Resistant:

Step 1: Make sure your kids put on the rubber gloves. Have them cut three small equal-size pieces of steel wool, and place a piece into each test tube. Don't have them add anything else to test tube one.

Step 2: In test tube two, have your kids add enough water to totally cover the steel wool. In test tube three, have your children add enough water to cover half the steel wool.

Step 3: Make sure they leave the test tubes alone for a few days, and then have them observe the results. Only the steel wool in test tube three rusted. This is because both water and oxygen are needed for this chemical reaction to occur.

Keep reading science projects for kids: chemical reactions to learn how your kids can magically transform the color of grape juice.

For more super science projects for kids, check out:

Fun Fact

The rusting of iron is a type of chemical reaction known as oxidation. Molecules of iron combine with molecules of oxygen to form rust molecules (ferric oxide).

When Good Juice Goes Bad

When good juice goes bad, nobody wants todrink it, but you can still change the color.

When good juice goes bad, nobody wants to drink it. But your kids can trick an audience into thinking that they can turn good juice into bad juice in the blink of an eye. Make sure your kids wear goggles and rubber gloves when working with ammonia to avoid skin contact. If ammonia gets on their skin, wash immediately with lots of water. Clean glasses well after use. Don't let anybody drink from the glasses until they have been cleaned well with soap and lots of water! Never eat or drink the chemistry experiments!

What You'll Need:

 • 3 glasses
 • Goggles
 • Rubber gloves
 • Measuring spoons and cups
 • Vinegar
 • Ammonia
 • Water
 • Red grape juice

How to Create When Good Juice Goes Bad:

Step 1: Have your children set up the glasses. Ask them to put on the goggles and rubber gloves.

Step 2: Have your kids add 1/2 teaspoon vinegar to the third glass, 1/8 teaspoon ammonia to the second glass, and 1/3 cup water to the first glass. Have them also add one teaspoon red grape juice to this glass.

Step 3: Tell your kids to not let the audience know there is anything in glasses two or three. Have them hold up the first glass and say, "We start with juice." They should pour the liquid from the first glass into glass two. The solution will become green. Have them say, "Good juice has now gone bad."

Step 4: Have your children ask the audience to hope real hard that the bad juice will become good juice again. Your kids should pour the liquid from glass two to glass three. The solution turns pale red again! Have your children announce that the good juice has returned. Grape juice changes color when it is combined with an alkaline substance. The solution is pink in glass one because the pH of water is close to neutral. When poured into glass two, it turns green because the ammonia creates an alkaline solution. When poured into glass three, the acidic vinegar neutralizes the alkaline solution, and the solution becomes pink again.

Keep reading science projects for kids: chemical reactions to learn what ingredient your kids will need to keep vinegar and oil mixed together.

For more super science projects for kids, check out:

Emulsion Experiment

Find out the missing ingredient needed to mixoil and vinegar with an emulsion experiment.

Have your kids mix up an emulsion experiment to figure out what eggs-tra ingredient is needed to keep vinegar and oil together. Do not taste or eat anything you make in chemistry.

What You'll Need:

 • Measuring cup and spoon
 • Vegetable oil
 • 2 mixing bowls
 • Vinegar
 • Mixing spoon
 • Eggbeater
 • 1 egg, separated

How to Make an Emulsion Experiment:

Step 1: Have your kids add 1/2 cup vegetable oil to a mixing bowl. Then have them mix in one teaspoon vinegar. Note what happens.

Step 2: They should use the eggbeater to mix the vinegar and oil. Have your kids stop mixing, and watch the mixture for a few minutes. Note what happens. Your kids have shown that vinegar and oil don't stay mixed.

Step 3: In another mixing bowl, have your kids add one teaspoon vinegar and one egg yolk. They should beat the egg mixture until it is good and sticky.

Step 4: Ask your children to add one cup oil and two teaspoons vinegar. Have them mix the egg mixture together with the eggbeater. Have everyone observe -- now the oil and vinegar have been mixed. When your kids put the oil and vinegar together, the vinegar sank to the bottom of the bowl. When they mixed it, the vinegar broke into tiny drops and the solutions seemed to mix. But after a while the little drops of vinegar combined to form bigger drops. These drops slowly sank to the bottom, and the vinegar and oil separated. When your children mixed in the egg yolk, they got the oil and vinegar to stay mixed. The yolk contains lecithin. The lecithin molecules surround the oil and prevent the oil molecules from coming together, so they stay in solution much longer. Your kids have created mayonnaise. Of course, to make real mayonnaise mustard and salt will need to be added.

Keep reading science projects for kids: chemical reactions to learn how your kids can bend and tie chicken bones into a knot.

For more super science projects for kids, check out:

Fun Fact

When two liquids do not mix, they are said to be immiscible. Chemicals that act like lecithin to mix immiscible liquids are called emulsifiers. Detergents are emulsifiers; they break up oil into smaller sizes so it can be more easily washed from clothes or dishes.

Knotted Bones

Your kids can amaze everyone with the knotty bones they'll make.

Your children can amaze their friends when they show off knotted bones from a chicken or turkey. Wear goggles to avoid getting vinegar in your eyes.

What You'll Need:

 • Goggles
 • Long, thin bone from a cooked chicken or turkey
 • แก้วทรงสูง
 • น้ำส้มสายชู
 • ห่อพลาสติก

วิธีทำกระดูกผูกปม:

ขั้นตอนที่ 1:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูก ๆ ของคุณสวมแว่นตา ให้พวกเขาวางกระดูกลงในแก้วทรงสูงที่ใส่น้ำส้มสายชู

ขั้นตอนที่ 2:ขอให้บุตรหลานของคุณคลุมแก้วด้วยพลาสติกแรปเพื่อไม่ให้บ้านมีกลิ่นเหมือนโรงงานดอง

ขั้นตอนที่ 3:ให้ทุกคนสังเกตกระดูก ทิ้งกระดูกไว้ตามลำพังเป็นเวลาสามวัน จากนั้นให้เด็กๆ ถอดกระดูกออกจากน้ำส้มสายชู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่ากระดูกมีความยืดหยุ่นเพียงใด หากยืดหยุ่นได้จริง ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป มิฉะนั้น ให้บุตรหลานของคุณเทน้ำส้มสายชูเก่าแล้วเติมน้ำส้มสายชูใหม่ลงในแก้ว ปล่อยให้กระดูกอยู่คนเดียวอีกสองสามวัน

ขั้นตอนที่ 4:ขอให้ลูกของคุณผูกกระดูกเป็นปม บอกให้ปล่อยให้กระดูกแห้ง จากนั้นพวกเขาสามารถแสดงให้เพื่อน ๆ ของพวกเขาดูและดูว่าเพื่อน ๆ ของพวกเขาสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร น้ำส้มสายชู (กรดอะซิติก) ละลายแคลเซียมในกระดูก แคลเซียมทำให้กระดูกแข็งและแข็งแรง หากปราศจากแคลเซียม กระดูกจะกลายเป็นยางและยืดหยุ่นได้

อ่านโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ๆ ต่อไป: ปฏิกิริยาเคมีเพื่อเรียนรู้ว่าลูก ๆ ของคุณสามารถสร้างภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นมาเองได้อย่างไร

สำหรับโครงการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพิ่มเติมสำหรับเด็ก โปรดดูที่:

สนุกจริงๆ

กระดูกมีแร่ธาตุสี่ชนิดเพื่อให้แข็งแรง ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และแมงกานีส แร่ธาตุเหล่านี้มีความสำคัญมากที่สุด แคลเซียมมีอยู่ในนม ชีส และผักใบเขียว

ภูเขาไฟระเบิด

ลูก ๆ ของคุณสามารถสร้างภูเขาไฟที่ปะทุจริงได้ในบ้านของพวกเขาเอง

ไม่จำเป็นต้องมีใครวิ่งหาที่กำบังจากแบบจำลองที่ปลอดภัยของภูเขาไฟที่ปะทุจริงนี้

สิ่งที่คุณต้องการ:

 • โถทรงสูงมีฝาปิด
 • น้ำ
 • ผงฟู
 • น้ำยาล้างจาน
 • สีผสมอาหารสีแดงหรือสีส้ม
 • ภาชนะพลาสติกขนาดใหญ่หรืออ่างล้างหน้า
 • สิ่งสกปรกหรือปูนปลาสเตอร์ของปารีสและสีต่างๆ
 • โคนต้นสน (ไม่จำเป็น)
 • น้ำส้มสายชู

วิธีสร้างภูเขาไฟที่ปะทุ:

ขั้นตอนที่ 1:ให้บุตรหลานของคุณหาขวดโหลทรงสูงและบาง ซึ่งขวดโหลที่ใส่ผักดองหรือมะกอกก็ใช้ได้ดี ในขวดโหล ให้เด็กๆ ผสมน้ำ 1/4 ถ้วย เบกกิ้งโซดา 1/4 ถ้วย น้ำยาล้างจาน 3 ช้อนโต๊ะ และสีผสมอาหารสีแดงหรือส้ม 2-3 หยดลงในขวดโหล

ขั้นตอนที่ 2:ให้เด็กๆ วางฝาบนโถ และตั้งโถไว้ตรงกลางภาชนะขนาดใหญ่

ขั้นตอนที่ 3:บุตรหลานของคุณควรสร้าง "ภูเขา" ที่ประกอบด้วยดินหรือทรายรอบโถ (จะดีกว่าถ้าดินหรือทรายเปียกเล็กน้อย) หากต้องการ พวกเขาสามารถปิดภูเขาด้วยปูนปลาสเตอร์ของปารีส แล้วทาสีให้ดูเหมือนภูเขาไฟจริง พวกเขาสามารถตกแต่งด้วยโคนต้นสนให้ดูเหมือนต้นไม้

ขั้นตอนที่ 4:เอาล่ะ ... ได้เวลาลาวาแล้ว! ให้ลูกของคุณถอดฝาขวดออก เทน้ำส้มสายชู 1/4 ถ้วยอย่างรวดเร็ว แล้วถอยกลับ ทุกคนสามารถชมภูเขาไฟระเบิดได้

สำหรับโครงการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพิ่มเติมสำหรับเด็ก โปรดดูที่:

Suggested posts

Jabuticaba: Superfruit ที่อยู่ที่นี่วันนี้ พรุ่งนี้หายไป

Jabuticaba: Superfruit ที่อยู่ที่นี่วันนี้ พรุ่งนี้หายไป

ผลของจาบูทิกาบาเติบโตบนลำต้นและกิ่งก้านและมีรสหวานเหมือนองุ่น แต่เมื่อหยิบแล้วจะเน่าเสียง่าย

ส้มโอที่หอมหวานที่สุด - สีขาว สีแดง หรือสีชมพู?

ส้มโอที่หอมหวานที่สุด - สีขาว สีแดง หรือสีชมพู?

ปากของคุณตื่นเต้นมากเมื่อนึกถึงการกินส้มโอฉ่ำ ๆ หรือไม่? ดีขึ้นเพราะเกรปฟรุตเต็มไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายต้องการ

Related posts

อะไรคือความแตกต่างระหว่างยีสต์แห้งแบบทันทีและแบบแอคทีฟ?

อะไรคือความแตกต่างระหว่างยีสต์แห้งแบบทันทีและแบบแอคทีฟ?

ยีสต์เป็นส่วนประกอบมหัศจรรย์ของการอบที่ทำให้แป้งขึ้นฟู แต่มีหลายชนิดออกมี สูตรไหนเหมาะกับคุณ?

การทำอาหารแบบเหนี่ยวนำดีกว่าแก๊สหรือไฟฟ้าหรือไม่?

การทำอาหารแบบเหนี่ยวนำดีกว่าแก๊สหรือไฟฟ้าหรือไม่?

การทำอาหารแบบเหนี่ยวนำเป็นที่ชื่นชอบทั่วยุโรปมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว และขณะนี้กำลังได้รับความสนใจในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเหนี่ยวนำ แก๊ส และไฟฟ้าสำหรับการปรุงอาหาร

คุณจะกิน Casu Marzu ชีสที่ผิดกฎหมายกับหนอนไหม?

คุณจะกิน Casu Marzu ชีสที่ผิดกฎหมายกับหนอนไหม?

Casu Marzu ถูกเรียกว่าชีสที่อันตรายที่สุดในโลก แต่ชาวซาร์ดิเนียกินมันมาหลายศตวรรษแล้ว ทำไมมันถึงถูกห้ามและมันแย่มากจริงๆ เหรอ?

ทำไมศรีราชาจึงเป็นซอสเผ็ดที่ทุกคนโปรดปราน

ทำไมศรีราชาจึงเป็นซอสเผ็ดที่ทุกคนโปรดปราน

ศรีราชาเผ็ดจัดแต่ไม่เผ็ดมาก นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนจำนวนมากรักมัน มันไม่เคยเอาชนะอาหาร มันแค่เติมเต็มพวกเขา

Tags

Categories

Top Topics

Language