Personal Finance in the Military

10 เคล็ดลับทางการเงินสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับใช้

10 เคล็ดลับทางการเงินสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับใช้

เมื่อบุคลากรทางทหารถูกส่งไปประจำการในประเทศ ความรับผิดชอบทางการเงินของพวกเขาจะไม่ถูกระงับ พวกเขาควรทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่างานของพวกเขายังคงอยู่ในระเบียบเมื่อกลับบ้าน

วิธีการทำงานของการประชุมทางวิดีโอทางทหาร

วิธีการทำงานของการประชุมทางวิดีโอทางทหาร

ด้วยเทคโนโลยีการประชุมทางวิดีโอ ทหารสามารถติดต่อกับครอบครัวที่บ้านได้ เรียนรู้ว่าทหารใช้การประชุมทางวิดีโออย่างไร

Tags

Categories

Top Topics

Language